Foaming equipment hardfoam filling

Lage densiteit tag.

Hardschuimen met een lage densiteit.