void fill soil injection Vinkeveen
Case Study

Ruimte vulling / Bodem injectie.

Wederom een geslaagde klus op een moeilijk bereikbare locatie.
Lees hier onder meer over het hoe en wat van deze klus. En hoe onze injectie hars werd toegepast.

Crane holding up hose

De situatie:

Voor enkele uit te voeren leiding werkzaamheden moesten de leidingen vrij gegraven worden. Echter was het niet mogelijk de put droog te houden. Door de ligging nabij het kanaal en de zachte veengrond. Zelfs niet met geslagen damwanden en bronbemaling.

De werkplek was gesitueerd op een stuk land, via de weg ontoegankelijk voor ons materiaal. In het mijnschacht project gebruikten we een stand alone unit om de injectie hars toe te passen. Hier was dat niet nodig, want met behulp van een kraan konden we vanuit onze vrachtwagen werken.

Tijdens het project hield de kraan de vulslangen boven de waterweg, zodat doorgang voor verkeer vrij zou blijven. Zoals hier links te zien is.

soil injection

Aanbrengen van het schuim:

Om de waterstroom tot het werkgebied tegen te houden, injecteerden we ons schuim rondom de damwand constructie. Hier werden 2 duim buizen door middel van een graafmachine in de grond geplaatst waarna wij de bodem konden injecteren.

Welk injectie hars werd hier toegepast?

Hier hebben wij de densiteit RG30 toegepast.

Bekijk de afbeelding hiernaast, u ziet hoe de vulslang aan de injectiepijp gekoppeld is.

void fill soil injection Vinkeveen
soil injection

Welke producten hebben wij gebruikt?

Dit project is uitgevoerd met onze RG30.
In andere gevallen zou men kunnen kiezen voor een RG50. Bijvoorbeeld wanneer er een hard schuim met een grotere druksterkte nodig is. Of wanneer het wenselijk is dat het materiaal meer vloeit.

Hieronder tonen wij u een video impressie van het project.

De werkplek

De complexiteit van dit project is moeilijk uit te drukken in foto’s. Vandaar dat wij deze drone-opnames met u willen delen. Een mooie impressie van dit project vinden wij zelf.

Meer informatie nodig?

Contact - NL

Neem contact met ons op