Grondinjectie BMX track Soil injection under concrete slab
Casestudy

Hars grondinjectie.

Waarom een grond- of bodeminjectie?
Welk type hars of schuim wordt er gebruikt?
Waarom is Benefil hars uw oplossing?

Bodeminjectie Vinkeveen met Hardschuim

Waarom een grond- of bodeminjectie?

Voor het verdichten van de grond. Vaak als voorzorgsmaatregel om schade te voorkomen of beperken wanneer er kans is op verzakking of uitspoeling.

Wanneer de grond uit zand of grind bestaat kan de injectie worden toegepast om het grondpakket te verlijmen.

Grondinjectie - Soil injection pipes

Hars grondinjectie werkwijze

Bij de grondinjectie (permeation grouting) wordt onze hars door middel van onze installatie op druk in de bodem geïnjecteerd. Hierdoor wordt het bodempakket verlijmt tot een sterke vaste massa.

Wanneer er zich holle ruimtes of uitspoelingen bevinden, kunnen deze worden gevuld. Dat doen wij door de hars als schuim aan te brengen.

Soil injection under a basement

Hars of schuiminjectie?

Benefil kan zowel schuim als hars injecteren. Wanneer er schuim geïnjecteerd wordt, worden de holle ruimtes en uitspoelingen opgevuld. Dit kunnen uitspoelingen zijn rondom riolen of andere (lekkende) leidingen.

Uitspoelingen of schadelijke grondwaterstromen (bijvoorbeeld in een dijklichaam of kademuur) moeten worden gevuld om schade te voorkomen.  Holle ruimtes onder wegen of gebouwen kunnen ook ernstige verzakkingen veroorzaken.

Een grondinjectie wordt toegepast wanneer er geen uitspoeling is. Maar juist als de bodem verdicht of verlijmt dient te worden. Denk hierbij aan zanderige bodems, waar door verschuiving of verzakking schade kan ontstaan. Zoals bijvoorbeeld in deze dijkwoning.

Waarom is Benefil hars uw oplossing?

Grondstabilisatie met waterglas en andere grondinjectie technieken.

Permeation grouting is het gecontroleerd verzadigen van een zand of grindpakket met een injectievloeistof.
Diverse opties voor grondinjectie zijn onder andere:

  • Waterglas bodeminjecties, voordelen zijn dat het als een waterachtige vloeistof het volledige grondpakket kan verlijmen.
  • Polyurethaan injecties, voordelen hiervan is dat het de grond verdicht door uitzetting van de 2 componenten.
  • Benefil hars is anders. Een soort combinatie van beide oplossingen.

Wij hebben namelijk de mogelijkheden om onze producten zowel vloeibaar als opgeschuimd aan te brengen. Waardoor we op beide fronten de bodemverdichting optimaal realiseren.
Met Benefil kunnen wij zowel vloeibare hars als hardschuim injecteren. Voor verlijming én voor het opvullen van holle ruimtes. Deze combinatie is goud waard voor grondinjectie technieken.

Onze stabiliserende bodeminjectie techniek.

Onze werkmethode levert zeer weinig overlast op door op locatie een passend formaat injectieunit te plaatsen. De kleinste unit is draagbaar, formaat rugzak. In dit geval kan men ter plaatse komen met een bedrijfsbusje of een van onze terreinvoertuigen.
De grootste unit kunnen wij modulair opbouwen op locatie en bestaat uit onze grote pompen, zoals in onze vrachtwagens (normale injectie & schuim units) en waarbij de toevoer van de grondstoffen in bulk wordt gedaan.

Wij zijn dus ingericht voor vrijwel elke situatie. U kunt altijd contact met ons opnemen voor de mogelijkheden.
Zelfs een all-terrain-vehicle is ter beschikking voor echt moeilijk bereikbare locaties.

Benefil is ook zeer milieuvriendelijk. Rapporten en productinformatie zijn via onderstaand contactformulier aan te vragen. Hierdoor is de toepassing ook toegestaan in waterwingebieden of natuur en bosgebieden zoals o.a. Natura2000 gebieden.

Benefil Gator - hars grondinjectie ATV
Grondinjectiehars
Holle ruimte injectie
Hars grondinjectie in een Dijk
Dijklichaam grondinjectie
Hoge densiteit - Injectielans in een dijklichaam - Hars grondinjectie

Welke producten worden gebruikt?

Hars grondinjectie

Voor bodem- en grondinjecties wordt gebruik gemaakt van onze Benefil injectiehars. Door die in de bodemlagen te injecteren wordt de grond gestabiliseerd.

Als er vermoed wordt dat er holle ruimtes zitten. Dan kan er ook gekozen worden om een hoge densiteit hardschuim te plaatsen alvorens de grondinjectie met onze hars uit te voeren.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden bij grondinjecties? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Contact - NL

Neem contact met ons op